تاسیس: از سال 1402

به کافه نقاشی خوش آمدید

هنرمند بودن چیز عجیبی نیست، هر چند هنوز به خود شک دارید، یک شاهکار ارائه بدهید. هنر یک رشد پیوسته است، اگر شما مستعد باشید، این رشد ممکن است تا ارائه یک شاهکار بی‌نظیر اوج بگیرد.
image
Image

گروه‌های هنری

دسترسی به اطلاعات

فراخوان‌ها

نمایشگاه‌های گروهی

به سبک کافه نقاشی

گشایش ذهن